top of page

מחקר ופיתוח תכנים

לוגותרפיה יישומית 

מחקר ופיתוח תכנים

פיתוח תכנים הפתוחים לקהל הרחב בתחום הלוגותרפיה והמשמעות בחיים בנושאים מגוונים כגון: 

 • דרכו של ויקטור פראנקל

 • חינוך ותפיסת המשמעות בחינוך

 • כתבות מזוית אישית

 • לוגותרפיה תיאור הגישה מקורות ויישום

 • סקירת ספרות בתחום

 • מאמרים בתחום הפילוסופיה קיומית

 • ריכוז ציטוטים של פראנקל בחלוקה לפי נושאים

 • לקסיקון לוגותרפי 

פיתוח כלים יישומיים כגון:

 • מודל גישור ממוקד משמעות, שילוב הלוגותרפיה ביישוב סכסוכים

 • "שירת המשמעות - לוגותרפיה, בין תיאוריה למעשה, כולל גישות עבודה ותרגילים רבים

 • "לוגוסקופיה" – כלי למיפוי, כלי עזר (למטפלים יועצים, מגשרים, מאמנים ומנחים)

 • מסע פילוסופי בין נקודות מבט

 • מודל "שבע השיחות של חייך" 

סיוע מקצועי למנחים 

אנו מזמינים את מי שמעוניין לשלב את הלוגותרפיה בעבודתו, לקבל ליווי מקצועי ורעיונות, סיוע במעבר מהתיאוריה לפרקטיקה ובהכנת מודלים ייחודיים לעבודתו, תרגילים כלים ותהליכים.

bottom of page