top of page
Search

מכון האסכולה השלישית

מכון האסכולה השלישית הוקם במטרה להכשיר מנחים ויועצים על פי גישתו של ויקטור פראנקל מחבר רב המכר “אדם מחפש משמעות”. הכלים והרעיונות של הלוגותרפיה שיטה זו מכונה האסכולה השלישית של הפסיכולוגיה והיא מספקת היבטים פילוסופים לצד היבטים יישומיים הנוגעים בחיי כל אחד מאתנו ביום יום.

23 views0 comments

Comments


bottom of page