top of page

ייעוץ וליווי אישי

04. Personal consultation

ייעוץ אישי וליווי מקצועי

מפגשי ייעוץ ליחידים וזוגות. המשמעות מוגדרת במונחים של מרכיבים קוגניטיביים, רגשיים ומוטיבציוניים, ניתן להשתמש בהשערה
משולשת זו של מבנה המשמעות כדי לבדוק את האותנטיות של משמעויות ספציפיות בחיים ול חקור שינויים התפתחותיים במשמעויות אישיות.

בכל מפגש מתרחשת למידה והתמקדות בתחום אחר מתוך הגישה הלוגותרפית לחיים. עם התפתחות המפגשים הנושאים הנלמדים והמתורגלים חוברים ומתלכדים לכדי חוויה חזקה של תובנה ויכולת ליישם את הכלים ביום יום של המשתתפים כל אחד בסביבתו ובתחומו. 

Logotherapy Socratic Dialogue

דיאלוג סוקרטי, הוא דיאלוג הבא להצמיח את הגרעין הבריא של משאביו הרוחניים של האדם, להעלותם אל מודעותו ולעשות בהם שימוש. הוא נקרא גם דיאלוג "מיילד" בשל הטכניקה המבוססת על שאלות "מיילדות", בדומה לאופן בו סוקרטס סייע לשומעיו ולתלמידיו להוליד את האמת החבויה בתוכם. הדיאלוג מעלה אל מודעותו של האדם, מחשבות והחלטות שמצויות ב"לא מודע" שלו, מידע העוזר לו להכיר את עצמו טוב יותר, את תקוותיו ואת ציפיותיו, לגלות בעצמו את הפוטנציאלים החבויים בו למציאת משמעות בחייו.

ייעוץ לוגו-פילוסופי הוא תהליך או שיחה במסגרת ניסיון לסייע לאדם או לקבוצה לחשוב על שאלות פילוסופיות, להבין רעיונות פילוסופיים, ולפתח או לבחון נקודות מבט פילוסופיות מנקודת מבט לוגותרפית. המטרה העיקרית של יעוץ פילוסופי היא לסייע לאנשים להתמודד טוב יותר עם סוגיות פילוסויות ודילמות, ולעזור להם לפתח את יכולתם לחשוב בצורה יסודית וביקורתית על שאלות מורכבות.

במהלך היעוץ פילוסופי, נעשה שימוש בשאלות, בשיחה, ובניתוח סיטואציות ושיתוף נקודות מבט שונות. זה יכול לסייע לקבל תובנות חדשות או לעזור בפתרון דילמות אתיות או פילוסופיות.

יעוץ פילוסופי נעשה בדרך כלל בפני פרט פרטי או בקבוצות קטנות, והוא עשוי לסייע לאנשים לגלות ערכים, משמעויות עמוקות, ולחשוב בצורה מעמיקה על חייהם והחברה שבה הם חיים.

 12 Years of  Personal consultation

Assistance for individuals and couples

Socratic dialogue logotherapy is a question and dialogue method developed by Viktor Frankl inspired by the ancient Greek philosopher Socrates. It is a way of questioning designed to help people examine their beliefs and assumptions, and find, through value thinking and conscience, meaning and significance in life or at a certain moment.

bottom of page