top of page
Capture.JPG
Capture.JPG

 

 הספר
גישור מבוסס משמעות 

הספר שלפניכם מציע חידוש. הוא משלב את הלוגותרפיה של פרופ' ויקטור פראנקל בתהליכי גישור וניהול קונפליקטים במערכות יחסים, ומציג מודל מפורט של "גישור ממוקד משמעות" mediation focused-Meaning .

הוא מתאים לכל מי שעוסק במערכות יחסים, מעוניין ללמוד את עושר הכלים והמושגים שהלוגותרפיה מציעה, ולשלבם בעבודתו. בכוחה של הלוגותרפיה להיזרע מחדש, הפעם בשדה הגישור במערכות יחסים, ולהביא את הצדדים ממצב של חוסר התפשרות למציאת פשר. ההבנה שהליך הגישור והחתירה להסכם אינם עומדים בסתירה למציאת משמעות ומימוש תכלית, מעוררת אופטימיות ותקווה. ממד הרוח ומעלת ההתעלות מגביהים את האדם מעל המציאות הלוכדת אותו. חשובים לו גם החתימה וגם החוֹתָם.

נושאים מרכזיים בספר: 

א. קונפליקטים וגישור השפעות פסיכולוגיות וקיומיות

ב.  לוגותרפיה ותפיסת המשמעות בחיים

ג. גישור מבוסס משמעות הגדרה ומושגים

ד. יישום הלוגותרפיה בגישור מהלכה למעשה

ה. גישת הדיאלוג, ייחוד הרחבות למגשר 

הספר פותח בהקדמה מאת פרופ' דוד גוטמן, מי שהיה חברו הקרוב של ויקטור פראנקל וממשיך דרכו.

180 עמ', עברית

Capture1.JPG

 הספר שירה ומשמעות 
לוגותרפיה  בין תיאוריה למעשה 

ספר חדש מקיף ועדכני בנושא לוגותרפיה. בעיני ובעיני מי שכבר קרא אותו הספר "שירה ומשמעות" – לוגותרפיה ומשמעות החיים בין תיאוריה ומציאות, מהווה בשורה אמיתית לכל כך הרבה אנשים אשר נושא המשמעות בחיים מעסיק אותם בחייהם האישיים, המשפחתיים והחברתיים

הספר מהווה ספר לימוד מעשי לקהל המתענינים, מטפלים ובוודאי למי שלומד לוגותרפיה ומעוניין להעמיק בתכנים בלוגותרפיה ובתורתו של פראנקל.

זהו הספר היחיד שמחבר בצורה בהירה ונגישה לכל קורא  בין שירה, משמעות, לוגותרפיה, ויקטור פרנקל, פילוסופיה קיומית, ואף לא מעט מתחום הפסיכולוגיה. 

נושאים מרכזיים בספר: 

א. נתיבים ועוגנים למציאת המשמעות הייחודית לחייך 

ב. הכרת עולם הלוגותרפיה תורתו של ויקטור פראנקל באופן מעמיק 

ג. סקירת גישות פילוסופיות בתחום המשמעות בחיים 

ד. עשרות תרגילים לעבודה אישית, זוגית וקבוצתית 

ה. כ 200 שירים של ענקי רוח מעוררי מחשבה והתבוננות אישית 

468 עמ', עברית

מבטים נסתרים.JPG

מבטים נסתרים
מסע פילוסופי בין נקודות מבט

חיינו מורכבים משאלות וכל תשובה בתורה משיבה לנו שוב ושוב בשאלות משלה. היכולת שלנו לבחון מצבים מנקודות מבט שונות היא יכולת מופלאה המאפשרת לנו ללמוד הרבה על עצמנו ועל העולם. בכוחה של יכולת זו לסייע לאדם לפרק ולהרכיב מחדש אירועים, לפרש את המציאות בדרכים נוספות ולהבין אותה טוב יותר. הספר "מבטים נסתרים" הוא מסע פילוסופי בין נקודות מבט גלויות ונסתרות תוך ניסיון להציג היבטים שונים למצבים שונים, וליישב את הסתירות הרבות המאפיינות את חיינו, על ידי ההבנה שהכול זמני והכול יחסי ותלוי בנקודת המבט שלנו.

 

פרקי הספר: תודעה, מחשבה, ידיעה • מבט אל עצמי • חושים, הבנה ורגשות • אהבה ושלמות • חופש פעולה, החלטות, בחירות • המעשה הראוי • סדרים בזמן • אושר החיים הראויים • מבטים נסתרים • התשובות השואלות • אנשים, אופי, יחסים • הדי משמעות • אין סוף מסתורין

135 עמ', עברית

bottom of page