top of page

סדנאות והכשרה

02. Workshops and training

סדנאות והכשרה

סדנה - גישור מבוסס משמעות  Meaning-focused mediation

סדנה המיועדת למגשרים המעוניינים לשלב בעבודתם את המושגים והכלים שהלוגותרפיה מציעה. גישור לוגותרפי, שילוב הלוגותרפיה בגישור וניהול סכסוכים במערכות יחסים, אתיקה והמגשר הלוגותרפי  - קרא עוד

​לימודי תעודה Associate in logotherapy 

תעודה בסיסית המקנה הבנה על תורתו של ויקטור פראנקל, ידע תיאורטי, ויישומי של מושגים וכלים מרכזיים בגישת הלוגותרפיה וכיצד ליישמה בקרב עבודתכם עם אנשים. הקורס מעודד צמיחה אישית ומגביר את מודעות הלומד למשמעות בחיים בהקשרים של חייו.

קורס מתקדם Diploma in Clinical Logotherapy 

קורס התעודה בלוגותרפיה קלינית תוכנן במיוחד עבור אנשי מקצוע העוסקים בטיפול והתנהגויות פסיכותרפיסטים, יועצים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים ולכל אלו המעוניינים להמשיך בפיתוח מקצועי מתמשך בקריירה שלהם.

גישור רב ממדי - תוכנית ההכשרה העוסקת בהכרת הממדים השונים הנוכחים והנסתרים בהליך הגישור וברכישת כלים לזיהוי ולהתמודדות עימם. נעסוק בבחינת משמעות נושאי הקונפליקט בעולמם של הצדדים, בעבודה עם פערים ערכיים, בהתאמת ההתערבות לדפוסי האישיות השונים של הצדדים, בהתבוננות פנימית של המגשרים באתגרים האישיים והמקצועיים הניצבים בפניהם ועוד. קרא עוד 

בשלב זה לימודי תעודה והכשרה נעשים בשיתוף פעולה עם מכונים ומרצים נוספים. 

שבע השיחות של חייך –  מפגשים מרתקים במתכונת של אחד על אחד זוגי או בקבוצה. בכל מפגש ישנה למידה והתמקדות בתחום אחר מתוך הגישה הלוגותרפית לחיים. עם התפתחות המפגשים הנושאים הנלמדים והמתורגלים חוברים ומתלכדים לכדי חוויה חזקה של תובנה ויכולת ליישם את הכלים ביום יום. 

 

שירה ומשמעות בחיים – סדנה יחודית המבוססת על הספר “שירה ומשמעות” – היא מהווה בשורה לאנשים אשר נושא המשמעות בחיים מעסיק אותם בחייהם האישיים, המשפחתיים והחברתיים. הסדנה מחברת בצורה בהירה בין שירה, משמעות, לוגותרפיה, ויקטור פרנקל, פילוסופיה קיומית. (בשלב זה הסדנה אינה פתוחה לקהל הרחב ומוצעת לקבוצות מאורגנות בלבד) 

bottom of page