top of page

גישור ממוקד משמעות

03. Meaning-focused mediation

גישור ממוקד משמעות 

  • שירותי גישור, ניהול קונפליקטים ויישוב סכסוכים מורכבים

  • תהליכי יצירת הסכמות בסיכסוכים מרובי צדדים 

  • גישור ממוקד משמעות, ניהול קונפליקטים משולב בלוגותרפיה

גישור לוגותרפי ממוקד משמעות 

בכוחם של הרעיונות והעקרונות הלוגותרפיים להיזרע מחדש, הפעם בשדה הגישור. ההנחה שביסוד כתיבת הספר היתה, שלא די בכלים הנהוגים כיום במודל הטרנספורמטיבי בגישור, כדי לקדם צמיחה והתפתחות בקרב הצדדים וכי בקונפליקטים מורכבים יש מקום להרחבה. בעיקר באלו הקשורים במערכות יחסים קרובות, המסבות סבל רב קשיים ודאגות

קיומיות. לא רק החתימה על הסכם חשובה לאדם, חשוב לו גם החוֹתָם.

יש מקום חשוב לדיון בנושאים המעסיקים את האדם בהיבטים הקיומיים שלו, לסייע לו לגלות פשר ומשמעות בחייו. קיומו של שיח כזה במסגרת הגישור, מחייב הרחבה של טווח המושגים והכלים, בהם המגשר עושה שימוש בעבודתו.

חשבת פעם איך למשל מיישמים "התכוונות פרדוקסלית" או "הרחקה עצמית" בגישור ? או איך ניתן לקיים "דיאלוג סוקרטי" עם יותר מאדם אחד?. הלוגותרפיה בבסיסה מוכוונת עבודה בין מטפל למטופל, אולם הספר מציג כיצד ניתן ליישם את הכלים והמושגים הלוגותרפיים במסגרת עבודה עם יותר מאדם אחד, למשל מול זוג, מול משפחה מול שני צדדים מסוכסכים והוא מתווה בדוגמאות ורעיונות לתהליכים. 

bottom of page